Fundacja
Dance to Be

...tam gdzie pasja staje się powietrzem...

Fundacja Dance to Be zajmuje się wspieraniem uczniów szkół baletowych i tancerzy baletowych na różnorakich polach ich potrzeb, w ich rozwoju artystycznym, fizycznym, emocjonalnym.

Jesteśmy zainteresowani szeroko rozumianą działalnością na rzecz rozwoju baletu, ale w pierwszej kolejności chcemy koncentrować się na pomocy pojedynczym artystom, którzy tę sztukę tworzą.

Uznając więzi rodzinne za niezwykle istotne dla dobrej kondycji psychicznej i emocjonalnej młodego człowieka, jako główny cel Fundacja obrała sobie wspieranie uczniów i tancerzy w ich kontaktach z rodziną.

więcej